OFERTA – CENNIK ważny od 01.01.2018 do 31.12.2018 (rynek krajowy i eksport)

ASORTYMENT PODSTAWOWY:

 1. Ambona NATUREX KROKUS – wraz z montażem w terenie                                    – 2 850,00 zł/szt.
 2. Ambona NATUREX FOREST – wraz z montażem w terenie                                     – 2 850,00 zł/szt.

3.Ambona NATUREX SPARTAN- elementy do montażu                                                – 1 300,00 zł/szt

* montaż ambony NATUREX SPARTAN w terenie                                                          – 300,00 zł/kpl

 1. Ambona NATUREX FOX 2 – (wys. 2m) wraz z montażem na placu odbiorcy       – 540,00 zł/szt.
 2. Ambona NATUREX FOX 2 – (wys. 1m) wraz z montażem na placu odbiorcy       – 500,00 zł/szt.
 3. Ambona NATUREX SOLO 95 (Stanowisko do polowań składane)                         – 430,00 zł/szt.

 

OFERTA SPECJALNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

 

1.Ambona NATUREX FOREST KOMFORT(sypialna ocieplona)                                     – 4 900,00 zł/szt

2.Ambona MOBILNA FOREST (przyczepka do rejestracji)                                            – 8 900,00 zł/szt

3.Paśnik UNIWERSALNY z zasobnikiem                                                                          – 990,00 zł/szt

* montaż paśnika w terenie                                                                                              – 300,00 zł/kpl

 

Podane wyżej ceny są cenami netto loco magazyn producenta.

 

     TRANSPORTU URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH:

2,50 zł/km liczony w obie strony od siedziby dostawcy do siedziby odbiorcy za całe zamówienie bez względu na asortyment i ilość sztuk.

Podane ceny są cenami netto.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: do 30 dni.

TERMIN PŁATNOŚCI: do 14 dni.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY: określają zamieszczone poniżej:

Warunki gwarancji i utrzymania znaku „B”:

Producent udziela trzy letniej gwarancji obejmującej wszystkie elementy drewniane, metalowe oraz folię pokryciową. Naprawom gwarancyjnym nieodpłatnym podlegają wszelkie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym urządzeniu np. wypaczenia, skręcenia,  pęknięcia elementów drewnianych i metalowych dyskwalifikujące ich stan techniczny, bądź uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie ambony oraz naruszające konstrukcję. Gwarancja biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia (załącznik nr 2).

Utrzymanie znaku „B” na każdą zakupioną wraz z montażem i posiadającą znak „B” ambonę NATUREX FOREST  warunkują wykonywane przez producenta lub osobę uprawnioną, coroczne płatne  przeglądy techniczne, potwierdzone w Ewidencji przeglądów i serwisów urządzeń łowieckich.

Serwis techniczny czyli wszelkie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów ambon winny być wykonywane przez producenta z zastosowaniem oryginalnych części i technologii używanych przy produkcji, a nie zamienników (np. szczebli do drabiny w formie wałka przybitych gwoździami) pod rygorem utraty gwarancji i certyfikatu „B”. Czynności serwisowe powinny być odnotowane w Ewidencji przeglądów i serwisów urządzenia łowieckiego.

Wyżej wymienione ambony posiadają tabliczkę znamionową z datą produkcji, nr ewidencyjnym i innymi danymi oraz wypalone logo NATUREX, które służą do identyfikacji. Posiadają też Instrukcję Montażu i Użytkowania  – Wydanie 2 z października 2014r., nieprzestrzeganie której powoduje utratę gwarancji  i certyfikatu „B”

Warunki płatnych przeglądów technicznych, płatnych  napraw serwisowych oraz warunki montażu określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków

 

Załącznik nr 1 do warunków gwarancji i utrzymania znaku „B”

 

 1. Coroczny odpłatny przegląd techniczny Ambony NATUREX obejmuje dojazd i kompleksowe sprawdzenie stanu całego  urządzenia oraz jego poszczególnych elementów: pokrycie dachowe, poszycie kabiny, elementy konstrukcyjne kabiny i podestu, podstawy ambony, drabiny, kotew oraz wszystkich połączeń wykonanych za pomocą wkrętów do drewna. Usunięcie ewentualnych luzów oraz doprowadzenia stabilności konstrukcji i jej posadowienia do stanu pierwotnego.

Przegląd taki odnotowany będzie i potwierdzony przez użytkownika w Warunkach gwarancji i utrzymaniu znaku „B”.

 

 1. Serwis odpłatny urządzeń łowieckich Ambon NATUREX obejmuje dojazd i naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części i technologii używanych do produkcji. Serwis wykonany będzie w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez odbiorcę, gdzie będzie podane miejsce lokalizacji urządzenia, jego nazwa, nr ewidencyjny i data produkcji oraz orientacyjny zakres naprawy.

 

 

 1. Cennik przeglądu technicznego i serwisu:

 

 • dojazd z siedziby producenta do siedziby odbiorcy w cenie 1,50 zł/km liczony w obie strony.
 • roboczo godzina obejmująca dojazd z siedziby odbiorcy do pierwszego urządzenia oraz każdego następnego w cenie 70,00 zł
 • wymieniane elementy drewniane w cenie 1650,00 zł/m3 ,
 • wymieniane elementy metalowe (wkręty) w cenie 19,00 zł/kg,
 • wymienianie folii pokryciowej w cenie 9,00 zł/m2,
 • czas wykonania kompleksowego sprawdzenia stanu technicznego urządzenia wynosi 2 roboczo godziny do ambon KROKUS, FOREST i 0,5 rob/godz. do FOX 2 i SOLO 95.

 

 1. Warunki montażu ambon:

Montaż ambony może być wykonany w miejscu do którego można dojechać samochodem terenowym z przyczepką na odległość nie więcej niż 10 mb. Teren powinien być, równy nie wymagający wycinki drzew i krzaków. Różnica poziomów pomiędzy poszczególnymi kotwami betonowymi nie powinna  przekracza 25 cm  na gruncie, który umożliwia wykonanie otworów do zamocowania kotwy szpadlem a otwór nie jest zalewany przez wodę.

W innych przypadkach warunki montażu i cena będą indywidualnie ustalane.

 

 

z wyrazami szacunku

Waldemar Latos